Huisregels, leeftijden, garantie en aanbetalingen NOº85 tattoos & more


Op deze pagina vind je meer informatie omtrent onze huisregels, de geldende minimum leeftijden, aanbetalingen en de garantieregels die wij volgen. Deze zijn afgeleid van de regels die de G.G.D. stelt. Het betreffen regels die wij zelf naleven, maar die ook door onze klanten nageleefd dienen te worden. Door het betreden van de shop verklaart u zich met dit reglement bekend en daarmee akkoord en verbindt u zich vrijwillig tot volledige naleving daarvan.


Onze huisregels:
1. Wij werken alleen op afspraak.
2. Je bent verplicht jezelf te kunnen legitimeren.
3. Indien je nog geen 18 jaar bent dan is het verplicht om een ouder/voogd mee te nemen en samen het toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen. De ouder/voogd dient aanwezig te blijven bij het zetten van de tatoeage.
4. Wij zetten geen tatoeages onder de 16 jaar.
5. In de shop word niet gerookt.
6. In de shop mag geen alcohol of drugs worden genuttigd.
7. In verband met hygiene mag er niet gegeten en gedronken worden in de tatoeage ruimte.
8. Indien iemand onder invloed is van alcohol of drugs word er niet getatoeëerd. Als klant mag je verwachten dat wij niet onder invloed zijn en/of een kater hebben, dus dit word wederzijds ook verwacht.
9. Breng ons ten alle tijden op de hoogte van eventuele medicatie en of pijnstilling.
10. Mocht u door alcohol, drugs, medicatie en of pijnstilling de afspraak niet kunnen voortzetten. Dan vervalt de afspraak en zal er een nieuwe afspraak ingepland moeten worden.
11. Neem geen kinderen mee naar de afspraak, dit in verband met de concentratie van de artiesten en de hygiene in de shop. Worden er toch kinderen meegenomen naar de shop zonder overleg kan de afspraak geweigerd worden. Een tattooshop is geen omgeving voor kinderen onder de 16 jaar.
12. Huisdieren zijn niet toegestaan in de shop.
13. Kom alleen, indien anders, neem maximaal 1 persoon mee. Dit in verband met de concentratie van de artiesten, hygiëne en veiligheid.
14. Indien je iemand mee neemt zal deze persoon in de wachtruimte moeten wachten. De aanhang is niet toegestaan in de ruimte waar wordt getatoeëerd.
15. Indien, in de aanloop naar de afspraak, je verkouden bent of je niet lekker voelt, geef dit dan aan zodat we de afspraak kunnen verplaatsen (dit geldt ook voor eventuele aanhang). Indien je verkouden bent en/of niet lekker op de afspraak verschijnt zullen we de afspraak cancelen en zal de afspraak opnieuw ingepland moeten worden.

16. Indien er na akkoord van het design, een wijziging van ideeën/wensen plaats vindt die voor dusdanig veel meerwerk zorgt, wordt het starttarief in rekening gebracht.

17. Indien ideeën na het maken en vastzetten van afspraken dusdanig worden veranderd naar o.a. een andere style waardoor de afspraak niet door kan gaan wordt de aanbetaling niet terugbetaald. 

18. Wij behouden ten alle tijden het recht iemand te weigeren, te behandelen of iemand uit de studio te verwijderen.

19. Wij zetten geen racistische leuzen en/of tekens.
20. Wij zetten geen tatoeages in het gezicht en/of op het geslachtsdeel.
21. Bij diefstal word altijd de politie ingeschakeld.
22. Wij trachten iedereen op dezelfde vriendelijke, eerlijke en respectvolle manier te behandelen. Wij verwachten dit ook wederzijds.Aanbetalingen:
1. Voor het maken van een afspraak voor een tatoeage vragen wij een aanbetaling. De hoogte hiervan is afhankelijk van het project waar de klant aan begint. Dit bedrag wordt bij het zetten van de tatoeage verrekend met de totaalprijs.
2. Er wordt zonder aanbetaling geen design gemaakt. Dit om te voorkomen dat onze artiesten vrijblijvend designs aan het maken zijn.
3. Je kunt de afspraak tot 48 uur van te voren gratis verplaatsen. Bij een no-show of afzegging wordt de aanbetaling niet terugbetaald.
4. Een aanbetaling is maximaal 1 jaar geldig (vanaf het moment dat deze is betaald) indien de klant op tijd afzegt maar geen nieuwe datum afspreekt. Daarna komt de aanbetaling te vervallen.
5. Indien de klant te laat is zal de afspraak komen te vervallen tussen 30 en 45 minuten vanaf de afgesproken tijd, hierna vervalt de aanbetaling en zal er een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden.
6. Het verplaatsen van de afspraak kan maximaal 2 keer, daarna vervalt de aanbetaling.
7. De gemaakte afspraak staat pas definitief vast wanneer de aanbetaling voldaan is.Garantie:
1. Bij het zetten van de tatoeage krijg je garantie. Na 2 weken kan een tatoeage bijgewerkt worden indien dit nodig is.
2. Een controle afspraak dient plaats te vinden binnen 3 maanden na het zetten van de tatoeage. Na deze 3 maanden worden er kosten in rekening gebracht voor het bijwerken van de tatoeage.
3. Kom je de gemaakte afspraak voor de controle/ bijwerken niet na dan vervalt de garantie. Eventuele nieuwe afspraken voor het bijwerken worden dan in rekening gebracht.

4. Handen, vingers en voeten vallen niet onder de garantievoorwaarden.

5. Indien er wordt geconstateerd dat er niet zorgvuldig met de nazorg van de tatoeage is omgegaan, worden er kosten in rekening gebracht voor het bijwerken van de tatoeage. G.G.D:

Wij zijn een door de G.G.D. goedgekeurde tattoo boutique. Dit betekend dat wij schoon en hygiënisch werken in een steriele ruimte. Op de onderstaande website vind je meer informatie omtrent onze werkwijze en de eisen waar wij als tattoo boutique aan moeten voldoen.
https://www.veiligtatoeerenenpiercen.nl


Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons gerust weten! 


Bent u tevreden? Wij vinden het super leuk om jouw positieve ervaring terug te lezen!
Dit is een nieuwe pagina.

Hier kunt u content plaatsen.

Deze tekst past u aan door erop te klikken.

E-mailen
Bellen
Map
Instagram
LinkedIn